Hiện có 78 cán bộ thuộc 16 tổ chức

Họ tên tổ chức Chức vụ chính Email
Trần Thị Kim Vân
Họ tên Trần Thị Kim Vân
Ngày sinh 01/01/1971
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ NGOẠI NGỮ
TỔ NGOẠI NGỮ Giáo Viên ttkvan.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Phạm Thị Tuyết Nhung
Họ tên Phạm Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh 01/01/1976
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ NGOẠI NGỮ
TỔ NGOẠI NGỮ Giáo Viên pttnhung.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Thầy giáo Đỗ Thanh Điền
Họ tên Thầy giáo Đỗ Thanh Điền
Ngày sinh 18/07/1974
Giới tính Nam
Địa chỉ Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ NGOẠI NGỮ
TỔ NGOẠI NGỮ Giáo Viên dtdien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
Trần Thị Thu Bình
Họ tên Trần Thị Thu Bình
Ngày sinh 26/03/1976
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hoà Hiệp Bắc - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức Tổ SỬ - GDCD
Tổ SỬ - GDCD Tổ Trưởng tttbinh.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Trần Thị Thu Hoài
Họ tên Trần Thị Thu Hoài
Ngày sinh 27/05/1978
Giới tính Nữ
Địa chỉ Khu phố 4 - TT Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức Tổ SỬ - GDCD
Tổ SỬ - GDCD Giáo Viên ttthoai.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Nguyễn Văn Chánh
Họ tên Nguyễn Văn Chánh
Ngày sinh 10/08/1977
Giới tính Nam
Địa chỉ Hoà Hiệp Trung - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức Tổ SỬ - GDCD
Tổ SỬ - GDCD Giáo Viên nvchanh.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Đàm Thị Hưởng
Họ tên Đàm Thị Hưởng
Ngày sinh 20/06/1978
Giới tính Nữ
Địa chỉ kp2.TT.Hòa Hiệp Trung - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức Tổ SỬ - GDCD
Tổ SỬ - GDCD Tổ phó dthuong.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Trần Thị Thuận
Họ tên Trần Thị Thuận
Ngày sinh 19/03/1986
Giới tính Nam
Địa chỉ Hòa Tân - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức Tổ SỬ - GDCD
Tổ SỬ - GDCD Giáo Viên ttthuan.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Họ tên Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Ngày sinh 04/12/1970
Giới tính Nữ
Địa chỉ Khu phố 4 - TT. Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ Tổ Trưởng nttnguyet.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Lê Thị Thanh Hằng
Họ tên Lê Thị Thanh Hằng
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
tổ chức TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ Giáo Viên
Trần Văn Thiệu
Họ tên Trần Văn Thiệu
Ngày sinh 01/08/1989
Giới tính Nam
Địa chỉ Phú Lâm-Tuy Hoà
tổ chức TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ Giáo Viên
Nguyễn Ngọc Ngân Quỳnh
Họ tên Nguyễn Ngọc Ngân Quỳnh
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ P4 -Tuy Hoà
tổ chức TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ Giáo Viên
Trương Tấn Tiến
Họ tên Trương Tấn Tiến
Ngày sinh 13/03/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu phố 1 - TT Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Giáo Viên truongtantienltkpy@gmail.com
Huỳnh Văn Hữu
Họ tên Huỳnh Văn Hữu
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Thôn 3 - Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Giáo Viên
Lê Ngọc Thịnh
Họ tên Lê Ngọc Thịnh
Ngày sinh 23/08/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Hoà Tân Đông - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Giáo Viên ngocthinhltk@gmail.com
Võ Trọng Phúc
Họ tên Võ Trọng Phúc
Ngày sinh 04/02/1965
Giới tính Nam
Địa chỉ Thôn 4 - Hoà Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Giáo Viên vtphuc.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Phạm Anh Tân
Họ tên Phạm Anh Tân
Ngày sinh 13/09/1964
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu phố 4 - TT Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Tổ Trưởng anhtanltk@gmail.com
Giáo viên Đoàn Sơn Bình
Họ tên Giáo viên Đoàn Sơn Bình
Ngày sinh 15/09/1981
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu phố 2 - TT Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Giáo Viên sonbinh159@gmail.com
Huỳnh Nguyễn Út Duyên
Họ tên Huỳnh Nguyễn Út Duyên
Ngày sinh 04/01/1990
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hòa Xuân - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Giáo Viên hnuduyen.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Lê Văn Tuyến
Họ tên Lê Văn Tuyến
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Hòa Vinh - Đông Hòa
tổ chức TỔ TIN HỌC
TỔ TIN HỌC Giáo Viên
  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau
 
tai lieu
ioe
violimpic

Thống kê

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 913
  • Tháng hiện tại: 29166
  • Tổng lượt truy cập: 1551369