HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Thực hiện Kế hoạch năm học, ngày 28/9/2019, Trường THPT Lê Trung Kiên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2019-2020 với sự tham gia đông đủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhà trường.
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 
          Thực hiện Kế hoạch năm học, ngày 28/9/2019, Trường THPT Lê Trung Kiên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2019-2020 với sự tham gia đông đủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhà trường.
          Tại Hội nghị, Cô giáo Trần Thị Phận - thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 trong đó nhấn mạnh: những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước và rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới.

 
          Hội nghị này, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt quyền dân chủ: đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường. Hội nghị đã thảo luận và đi đến biểu quyết những nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020. Bản Nghị quyết thể hiện trí tuệ, sự đoàn kết và là hi vọng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên vì sự phát triển của nhà trường.
* Một số hình ảnh trong Hội nghị CBCCVCNLĐ


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Bảo Toàn

Nguồn tin: Trường THPT Lê Trung Kiên